Часопис цивілістики № 28

Випуск 28

Титульна сторінка

Зміст

ПЕРЕДМОВА

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРИВАТНЕ ПРАВО: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

Адамова Олена Семенівна ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Анікіна Галина Володимирівна ВИДИ СМЕРТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Бабич Ірина Григорівна ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ

Бобошко Олександр Олександрович ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ ЗМІНИ ДОГОВОРУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Дихта Наталя Миколаївна ПРОЯВ ФІДУЦІАРНОСТІ СТОРОНАМИ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЗА ДОГОВОРОМ ДОРУЧЕННЯ

Куцин Антон Васильович МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНО‑ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Вороніна Надія Вікторівна СТРАХУВАННЯ МАЙНА ВІД ПОЖЕЖІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Давидова Ірина Віталіївна НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНІВ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Мазіна Олена Олександрівна СТАН ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Кушнерук Дмитро Володимирович ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Мерзлa Юлiя Євгенiвнa ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є ПАМ’ЯТКОЮ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Обіход Олена Миколаївна ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ НАЙМУ БУДІВЛІ АБО ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ

Стеценко Олена Сергіївна ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Драгомирова Юлія Василівна ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ У ПРАВІ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Кізлов Сергій Андрійович ПОНЯТТЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бігняк Олександр Валентинович ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Токарева Віра Олександрівна ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ІНДУСТРІЇ МОДИ

ПИТАННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА

Сердечна Ірина Леонідівна МАЧУХА, ВІТЧИМ ТА ПАСИНОК, ПАДЧЕРКА ЯК УЧАСНИКИ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Катренко Анастасія Андріївна ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ШЛЮБНОМУ ДОГОВОРІ

ЦИВІЛІСТИКА БЕЗ КОРДОНІВ

Голубєва Неллі Юріївна ВПЛИВ РЕФОРМИ СУДОУСТРОЮ НА ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО

Шкорупеєв Дмитро Анатолійович ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЗИВАЧА ТА ВІДПОВІДАЧА У СПРАВАХ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ

ЗАРУБІЖНІ ЗВ’ЯЗКИ

Charytonowa Helena, Charytonow Yewgen WYKLADY. TEMAT 1. PRAWO CYWILNE – OGÓLNY ESEJ

Dr. Jorge Vladimir Pons Y García NEW OPPORTUNITIES FOR NOTARIES: THE USE OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

AD MULTOS ANNOS

ВІТАЄМО ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА ЛУЦЯ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Мисяк Пьотр ВІЗИТ ЦИВІЛІСТІВ НУ «ОЮА» ДО ЗЕЛЕНОЇ ГУРИ


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»