Про журнал

«Часопис цивілістики» – наукове фахове видання, у якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень в галузі юриспруденції наукові, науково-педагогічні й практичні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів.

Рік заснування: 2006.

Проблематика видання: актуальні проблеми цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності, земельного права, питання рецепції римського права, дослідження догми римського права.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1414 від 25.04.2024 року.

Фахова реєстрація: на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»).

ISSN: 2522-4832 (Print) 2522-4840 (Online)

Науково-практичний журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія».

Розміщення на сайті НБУВ: Часопис цивілістики.

Головний редактор:  доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген Олегович

Заступники головного редактора: доктор юридичних наук, професор Харитонова Олена Іванівна

Відповідальний секретар: кандидат юридичних наук, доцент Некіт Катерина Георгіївна 

Члени редколегії: доктор юридичних наук, доцент Давидова Ірина Віталіївна; доктор юридичних наук, професор Ківалова Тетяна Сергіївнадоктор юридичних наук, професор Кізлова Олена Сергіївна кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету цивільної та господарської юстиції Колодін Денис Олексійовичдоктор юридичних наук, доцент Сафончик Оксана Іванівнадоктор юридичних наук, професор, декан соціально-правового факультету Чанишева Галія Інсафівнадоктор, професор Чобану Геннадій (Бухарест, Румунія).

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»