Часопис цивілістики № 29

Випуск 29

Титульна сторінка

Зміст

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Костяшкін Іван Олександрович ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ

Резніченко Семен Васильович ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ: КЛАСИЧНИЙ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ТА ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХОДИ

Матійко Микола Володимирович ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Омельчук Олександр Сергійович СПОРТИВНЕ ПРАВО ТА СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ

Фасій Богдан Володимирович СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «РОЗСУД» У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Полюк Юлія Іванівна ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДУМОВИ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЗА ЗАХИСТОМ

Катренко Анастасія Андріївна ІНТЕРЕС ЯК КАТЕГОРІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Куцин Антон Васильович ПІДСТАВИ, УМОВИ ТА СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН З ВІДШКОДУВАННЯ
ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лур’є Дмитро Андрійович ПРАВОВА ПРИРОДА ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ НА УЧАСТЬ У КЛІНІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Стаценко Олена Сергіївна ОЗНАКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ПРАВО НА ЯКЕ НАСТАЄ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Харитонова Тетяна Євгенівна, Перчеклій Інесса Миколаївна ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО
ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЗА УЧАСТЮ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Бигняк Александр Валентинович ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ
СОВРЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В УКРАИНЕ

Бобошко Олександр Олександрович ДО ПИТАННЯ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Воротинцева Інна Валеріївна ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Пономаренко Костянтин Данилович ПРАВО НА ЗАБУДОВУ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Харитонов Євген Олегович ВІТЧИЗНЯНА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Харитонов Євген Олегович, Давидова Ірина Віталіївна КАТЕГОРІЇ ПРАВОЧИНУ: ВІД РИМСЬКОГО NEGOTIUM ДО «ІТ-ПРАВОЧИНУ»

Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОН-ЛАЙН КРЕДИТУВАННЯ

Некіт Катерина Георгіївна СВІТОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КРИПТОВАЛЮТ

Токарева Віра Олександрівна ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ: ВИКЛИК ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВУ У ЦИФРОВУ ДОБУ

Радейко Роман Ігорович ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Аліна Сніжана Степанівна ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАПОВІТ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Гавриленко Андрій Іванович ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ВІРТУАЛЬНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Семенюк Олександр Сергійович ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СФЕРА ІСНУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Шагака Олександра Володимирівна ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ У СФЕРІ ІТ-ВІДНОСИН

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Отраднова Олеся Олександрівна НОВІТНІ ТРЕНДИ У ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН (РОЗДУМИ ЗА ПІДСУМКАМИ XVI ЩОРІЧНОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДЕЛІКТНОГО ПРАВА)

Гончаренко Влада Олександрівна ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИМАННЯ (DETENTIO) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ ТА АНГЛІЇ)

Савицький Андрій Якович ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ

Станкова Ірина Михайлівна ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ПИТАННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА

Черновалюк Юлія Юріївна ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ТА ПОНЯТТЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ

ІСТОРИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Рябоконь Євген Олександрович РИМСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У СТАНОВЛЕННІ ІНСТИТУТУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ

Біцюк Андрій Володимирович СЕКУНДАРНІ ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Харитонова Олена Іванівна НОВЕЛИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО БЕЗ КОРДОНІВ

Соломахіна Олена Миколаївна ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗА НОВОЇ РЕДАКЦІЄЮ ЦПК УКРАЇНИ

ЗАРУБІЖНІ ЗВ’ЯЗКИ

Piotr Mysiak DOPUSZCZALNOŚĆ UJAWNIENIA PRAW OSOBISTYCH I ROSZCZEŃW KSIĘDZE WIECZYSTEJ

РЕЦЕНЗІЇ

Пащенко Олександр Миколайович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ГАВРИШ Н.С. «ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ»

Басай Олег Вікторович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ДАВИДОВОЇ І.В. «ПРАВОЧИНИ ТА ЇХ НЕДІЙСНІСТЬ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

AD MULTOS ANNOS

ПРИВІТАННЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ХАРИТОНОВА ЄВГЕНА ОЛЕГОВИЧА З 70-РІЧЧЯМ

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА БАНАШАКА

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Piotr Mysiak ВІЗИТ УКРАЇНСЬКИХ ЦИВІЛІСТІВ ДО ЗЕЛЕНОГУРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»