Часопис цивілістики № 30

Випуск 30

Титульна сторінка

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІСПОРТИВНОГО ПРАВА

Бабич Ірина Григорівна ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВА НА ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ

Гуйван Петро Дмитрович СТРОКИ ЗАХИСТУ ПРАВА: МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ І ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Журило Сергій Сергійович ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Федосєєв Петро Михайлович СУМІЖНІ З ПОРУКОЮ ПРАВОВІДНОСИНИВ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна РОЗМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРІВ З НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ТА ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Токарева Віра Олександрівна ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ(ЩОДО ПИТАННЯ ТВОРЧОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ)

Лавренюк Олег Юрійович ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)

ПИТАННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА

Пономаренко Оксана Михайлівна ПРИПИНЕННЯ ТА ЗМІНА АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

Некіт Катерина Георгіївна ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА АКАУНТА В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

Фасій Богдан Володимирович, Матвійчук Аліна Вікторівна РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ

ЦИВІЛІСТИКА БЕЗ КОРДОНІВ

Поліщук Марина Геннадіївна, Паталаха Іван Олексійович, Трубіцин Едуард Сергійович МАЛОЗНАЧНІСТЬ СПРАВ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Харитонова Людмила Іванівна ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТСМЕНІВ


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»