Часопис цивілістики № 32

Випуск 32

Титульна сторінка

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна ЧИ ІСНУЄ В УКРАЇНІ ШКОЛА ЮРИДИЧНОЇ ВІЗАНТИНІСТИКИ?

Чанишева Аліна Рашидівна ОСНОВНІ МАЙНОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СТРУКТУРІ ЗМІСТУ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Вакулович Елла Валентинівна КЛАСИФІКАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ДОГОВОРІВ

Бельо Людмила Юріївна, Вовк Анастасія Василівна УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Волік Вячеслав Вікторович ПИТАННЯ ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПІД ЧАС НАДАННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ПЕРЕВІЗНИКАМИ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Антонюк Олена Ігорівна СУБ’ЄКТИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ДАВАТИ ІНФОРМОВАНУ ЗГОДУ НА УЧАСТЬ У КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Костова Наталія Іванівна, Фалес Олександра Георгіївна ПЕРСПЕКТИВИ ТА НОВАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Красуцький Віталій Віталійович СУТНІСТЬ МАЙНОВОЇ ПОРУКИ ЯК АКЦЕСОРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЇЇ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Римарчук Римма Миколаївна, Римарчук Галина Сергіївна ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Ярошевська Тамара Василівна РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Сабура Світлана Олександрівна СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА НА ТВОРЧІСТЬ

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Харитонов Євген Олегович, Толмачевська Юлія Олегівна КІБЕРСПОРТ ЯК СФЕРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Сафончик Оксана Іванівна ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Манжосова Олена Вікторівна ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Некіт Катерина Георгіївна ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВІРТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РЕЦЕНЗІЇ

Колодін Денис Олексійович РЕЦЕНЗІЯ НА ЗБІРКУ ЕСЕ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ МАГІСТРАТУРИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВО» «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА»


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»