Випуск 36

Титульна сторінка

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Гуйван Петро Дмитрович ТЕМПОРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ

Завальнюк Сергій Володимирович КЛАСИФІКАЦІЇ І ВИДИ ПРОГАЛИН У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ І РЕКОДИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Чечерський Віктор Іванович УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ ТА НА РЕПРОДУКТИВНЕ ВІДТВОРЕННЯ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Кушнерук Дмитро Володимирович ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 30 ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Білоус Юрій Ігорович СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ДОГОВОРУ УМОВНОГО ДЕПОНУВАННЯ (ЕСКРОУ) В УКРАЇНІ ТА ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Колосов Руслан Віталійович КОРПОРАТИВНІ ПРАВА В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Коротун Олена Миколаївна ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СУБ’ЄКТІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Токарева Віра Олександрівна ЩОДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Некіт Катерина Георгіївна ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ІНДУСТРІАЛЬНІ ДАНІ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ

Шульгін Андрій Артурович ПРОБЛЕМИ АНОНІМНОСТІ ВЛАСНИКІВ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ

ЦИВІЛІСТИКА БЕЗ КОРДОНІВ

Амелічева Лілія Петрівна ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКАМИ «ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» ТА «СЕКСУАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ» У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА СУДОВОЮ РЕФОРМОЮ 1864 РОКУ ТА ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УРСР 1924 РОКУ

Садикова Яна Михайлівна ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ВИМОГ ДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

РЕЦЕНЗІЇ

Харитонова Олена Іванівна РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЯКУБІВСЬКОГО ІГОРЯ ЄВГЕНОВИЧА «НАБУТТЯ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ»

ЗАРУБІЖНІ ЗВ’ЯЗКИ

Ramón Terol Gómez EUROPEAN UNION REGULATION OF STATE AIDS AND PROFESSIONAL FOOTBALL (PART 2)


Copyright © 2023. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»