Часопис цивілістики № 37

Випуск 37

Титульна сторінка

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна ЦИВІЛІСТИКА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ПАНДЕМІЇ

Гуйван Петро Дмитрович ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ БЕЗТИТУЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ УПРОДОВЖ ПЕРЕБІГУ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ

Гудима Мирослава Мирославівна РЕЧОВІ ПРАВА У ВІДНОСНИХ (ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ) ПРАВОВІДНОСИНАХ: ОКРЕСЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

Завальнюк Сергій Володимирович КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДІЛУ ПРОГАЛИН У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ НА ВИДИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ УРЕГУЛЬОВАНОСТІ ПРАВОВІДНОСИН ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Матійко Микола Володимирович ПРИВАТНОПРАВОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТАЄМНИЦЬ

Писаренко Марина Олександрівна ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Крушельницька Ганна Леонідівна КРІОКОНСЕРВОВАНІ ЕМБРІОНИ IN VITRO ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Простибоженко Олег Сергійович АЛІМЕНТНИЙ ВИКОНАВЧИЙ НАПИС НОТАРІУСА: ІДЕЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Зінькевич Юлiя Євгенiвнa ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ НОТАРІУСА ДО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ВІДЧУЖЕННЯ СПІЛЬНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА ОДНИМ ІЗ ПОДРУЖЖЯ НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

Пеструєв Дмитро Миколайович ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ТА НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Халабуденко Олег Анатолійович КОНСТРУКЦІЇ КВАРТИРНИХ ПРАВ У КОНТЕКСТІ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ковальова Дар’я Валеріївна ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ, ЯКІ ВИСУВАЮТЬСЯ ДО КАНДИДАТІВ В УСИНОВЛЮВАЧІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ І ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дмитришин Володимир Степанович НЕДОГОВІРНЕ РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дмитренко Вікторія Вікторівна МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ ПРАВА НА НОУ-ХАУ

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Давидова Ірина Віталіївна ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Кочина Олександра Сергіївна МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У ВСЕСВІТНІЙ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Тищук Наталія Олексіївна ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЦИВІЛІСТИКА БЕЗ КОРДОНІВ

Барабаш Алла Григорівна, Лось Анастасія Юріївна МОРАТОРІЙ НА ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА

Бондарчук Анжела Миколаївна ПРАВОВІ ЗАСАДИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Copyright © 2023. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»