Часопис цивілістики № 39

Випуск 39

Титульна сторінка

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна
НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ШКОДІ В УМОВАХ КОВІД-19

Гуйван Петро Дмитрович
ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОБРОЇ СОВІСТІ ДЛЯ ДАВНІСНОГО ВОЛОДІЛЬЦЯ, ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИДИМОСТІ ПРАВА

Кухарєв Олександр Євгенович
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАПОВІТУ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПАДКОЄМЦІВ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Городиський Іван Михайлович
СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА КУЛЬТУРНІ ПАМ’ЯТКИ

Рим Тарас Ярославович
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Тарасов Андрій Володимирович
ОCББ VS ВЛАСНИКИ: КОНЦЕПЦІЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Сприндис Сергій Іванович
ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС З ОГЛЯДУ НА ДОСВІД ФРАНЦІЇ ТА ПОЛЬЩІ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Сабура Світлана Олександрівна
СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО НА ТВОРЧІСТЬ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Непомящая Ірина Олексіївна
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ

ЦИВІЛІСТИКА БЕЗ КОРДОНІВ

Іліопол Інна Михайлівна
КОНЦЕПТ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ, СФОРМОВАНИХ ПІД ВПЛИВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Кучерявенко Вікторія Сергіївна
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КОЛІЗІЇ ПРИВАТНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19»


Copyright © 2023. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»