Часопис цивілістики № 40

Випуск 40

Титульна сторінка

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна
КОНФЛІКТ ТА СОЛІДАРНІСТЬ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19

Гуйван Петро Дмитрович
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРОКІВ ДІЇ ОХОРОННОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Каракасіді Олена Федорівна, Зіньковський В’ячеслав Вікторович
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ У ЗОБОВ’ЯЗАННІ

Матійко Микола Володимирович
ОКРЕМІ ПРИВАТНОПРАВОВІ АСПЕКТИ ОСОБИСТОЇ ТАЄМНИЦІ З ОГЛЯДУ НА СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Кривенко Юлія Василівна, Адаховська Надія Сергіївна
ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Зінькевич Юлія Євгенівна
ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО ЗМІНУ ЧЕРГОВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Сприндис Сергій Іванович
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ» І «ФРАНЧАЙЗИНГ»

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Омельчук Олександр Сергійович
ПЕРЕДУМОВИ ЮРИДИЧНОЇ СУБ’ЄКТИВАЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Чванкін Сергій Анатолійович
ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ ДАНИХ З ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЦИВІЛІСТИКА БЕЗ КОРДОНІВ

Пижова Марина Олександрівна
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

РЕЦЕНЗІЇ

Сафончик Оксана Іванівна, Діденко Лариса Василівна
РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ «ОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ» ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ ПРОФЕСОРІВ А.С. ДОВГЕРТА ТА Є.О. ХАРИТОНОВА

ПАМ’ЯТІВОЛОДИМИРАВАСИЛЬОВИЧА ЛУЦЯ

Харитонов Євген Олегович
СПОМИН ПРО В. В. ЛУЦЯ

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ ЛУЦЬ – Біографічна довідка


Copyright © 2023. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»