Часопис цивілістики № 42

Випуск 42

Титульна сторінка

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ПРИВАТНЕ ПРАВО» В ПРОЦЕСІ РЕКОДИФІКАЦІЇ

Хижняк Анастасія Володимирівна
МІСЦЕ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Приленський Ігор Генріхович
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Степанець Юрій Леонідович
МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Чупрій Діана Юріївна
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В АВТОРСЬКИХ ПРАВАХ У СКЛАДІ ВІДУМЕРЛОЇ СПАДЩИНИ

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Некіт Катерина Георгіївна
ЦИФРОВІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Блохін Максим Юрійович
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЦИВІЛІСТИКА БЕЗ КОРДОНІВ

Залізко Оксана Миколаївна
АРБІТРАЖНА УГОДА В СПОРТІ

Сергієнко Наталія Артурівна
МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»