Часопис цивілістики № 31

Випуск 31

Титульна сторінка

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Маковій Віктор Петрович УНІВЕРСАЛЬНІ ТЕМПОРАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ЗМІСТУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Гнатюк Тетяна Миколаївна МАТЕРІАЛЬНІ СКЛАДНИКИ ЄДИНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМСТВА

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Банасевич Ірина Іванівна ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА СПОЖИВЧОГО ДОГОВОРУ

Слома Валентина Миколаївна ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЧАСТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Костенко Олексій Володимирович, Костенко Вікторія Володимирівна ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ У МІЖНАРОДНИХ АКТАХ UNCITRAL

ІСТОРИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Поліщук Марина Геннадіївна ФУНКЦІОНУВАННЯ АРМІЇ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОПОРЯДКУ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕТОРІАНСЬКОЇ ГВАРДІЇ – ПОЛІТИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ)45 ПИТАННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА

Менджул Марія Василівна ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ СІМЕЙНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Некіт Катерина Георгіївна ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ І НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ЦИВІЛІСТИКА БЕЗ КОРДОНІВ

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ДЕРЖАВНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Харитонова Тетяна Євгенівна ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ ЯК ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ЇХ ПРАВ

Забуранна Анастасія Олександрівна ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОЛОКВІУМ «РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: ЗДОБУТКИ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ГЛОБАЛЬНІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ШЕРЕШЕВСЬКІ ЧИТАННЯ. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»

AD MULTOS ANNOS

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ ЛУЦЬ – ВИДАТНА ПОСТАТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ (ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Луць Володимир Васильович МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ «СТРОК» І «ТЕРМІН» У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»