Часопис цивілістики № 35

Випуск 35

Титульна сторінка

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Гуйван Петро Дмитрович ПРАВОВА КОЛІЗІЯ МІЖ НАБУТТЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В МОМЕНТ ОТРИМАННЯ РЕЧІ ВІД НЕПОВНОВАЖНОГО ВІДЧУЖУВАЧА Й ВІНДИКАЦІЄЮ

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА

Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІ

Деревнін Володимир Сергійович ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ІНТЕРЕСУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Некіт Катерина Георгіївна ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

Зінькевич Юлія Євгенівна ВІДМОВА СПАДКОЄМЦЯ ВІД ПРАВА НА ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ: ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

ПОРІВНЯЛЬНА ЦИВІЛІСТИКА

Пеструєв Дмитро Миколайович ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ СПРАВ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дмитришин Володимир Степанович РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТЕХНОЛОГІЇ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА

Давидова Ірина Віталіївна ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ГАРАНТІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Калітенко Оксана Михайлівна ПРАВО НА ЗАБУТТЯ: ЗДОБУТОК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЧИ ГЛОБАЛЬНИЙ?

Андрієвська Людмила Олексіївна, Міцкевич Вікторія Олексіївна, Пащенко Юлія Олександрівна ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: ВДАЛЕ НОВОВВЕДЕННЯ ЧИ ДЕФЕКТ ЗАКОНОДАВСТВА

РЕЦЕНЗІЇ

Чанишева Аліна Рашидівна РЕЦЕНЗІЯ НА ЗБІРНИК СТАТЕЙ У. Е. БАТЛЕРА «МУДРІСТЬ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА»

ЗАРУБІЖНІ ЗВ’ЯЗКИ

Ramón Terol Gómez EUROPEAN UNION REGULATION OF STATE AIDS AND PROFESSIONAL FOOTBALL (PART 1)


Copyright © 2024. Науково-практичний фаховий журнал «Часопис цивілістики»